Ledarskapsutveckling Stockholm - Peak Performance Coaching - Leo Eid

Peak performance programmet

Coaching med fokus på RESULTAT
Modeller och attackvinklar som maximerar den egna utvecklingen på kort och lång sikt.

"Leo har en exceptionell förmåga att hitta nyckel för att coacha just mig. Fingertoppskänsla och man växer garanterat efter en session med Leo. Jag lyckades nå mitt fulla potential med Leos hjälp!"
Camilla E
Interim Manager

vilka resultat vill du ha

VILL DU BLI EFFEKTIVARE OCH HÖJA DIN ENERGI?

Fokus på resultat

Ledarskapsutveckling

Få tillgång till konkreta verktyg och bli av med dina hinder samt inspirera andra. Bli effektiv och ta fram ditt bästa JAG

Energi & tidshantering

Här får du verktyg till att ha hög energi och bli effektivare i dina beslut

Support & Stöd

Vi finns med dig som stöd, bollplank via telefon, mail mellan våra möten så att du behåller fokus på dina resultat

Sätta mål och nå dem

Hjälper dig att sätta tydliga attraktiva mål och att du når dem med en handlingsplan som passar din unika stil

VARFÖR VÄLJA PEAK PERFORMANCE PROGRAMMET?

Tydligt angreppssätt

Beprövat program

Erfarenhetsbaserade metoder

Hållbara resultat

PERFORMANCE COACHING är ett utvecklingsprogram för personer som vill utveckla effektiva verktyg för att både kunna formulera och nå uppsatta mål. Programmet utvecklar särskilda arbetsmetoder och strategier utifrån varje klients behov och förutsättningar, med utgångspunkt i aktuella utmaningar.

PROGRAMMETS UTFORMNING
Leo Eid och klienten träffas sex – tio tillfällen under sex månader. Varje mötes- tillfälle är 1 timme. Mellan mötestillfällena ges handledning via e-post och telefon.

SÅ HAR FUNGERAR LEO EID RESULTATCOACHING

STEG 1 ANALYS OCH PLANERING

Med utgångspunkt i klientens behovsprofil arbetar vi fram en plan. Vi tittar på styrkor och svagheter och ställer upp prioriterade utmaningar på kort och lång sikt. Vi fokuserar hela tiden på det som krävs för att kunna ta ansvar för den egna utvecklingen

STEG 2 EGENSKAPER OCH DRIVKRAFTER

Denna del i programmet syftar till ökad självkännedom. Vi identifierar mer för- djupat varje klients egenskaper och drivkrafter. Där tar vi avstamp när vi börjar arbetet med individens utvecklingsområden. Coachens uppgift är att i samråd med klienten formulera utvecklingsområden och se till att de är realistiska, tidsbestämda och mätbara.

STEG 3 ARBETET MED UTVECKLINGSOMRÅDEN

Utvecklingsområden kan bl a vara att hitta ett nytt fokus, bli bättre på att utnyttja en viss typ av möjligheter, bli mer målfokuserad, nå ökad självinsikt, bli bättre på att planera tid, duktigare på att prioritera, prestera vid tävlingar, öka omsättningen eller förbättra ledarskapsförmågan. Antalet utvecklingsområden och dess omfattning varierar från person till person.

STEG 4 HANDLINGSPLAN – CREATING YOURSELF

Det är nu dags att formulera en handlingsplan för fortsatt utveckling även efter det att programmet är avslutat. Coachens uppgift är att se till att handlingsplanen är såväl realistisk som genomförbar. Återkoppling mellan coach och klient sker tre och sex månader efter avslutat program.

Om du känner igen dig som:

  • Entreprenör
  • Chef / ledare
  • Driver eget
  • Säljare
  • Konsult / Specialist
  • Elitidrottare
  • Målmedveten
  • Vill ha resultat

Så är detta program något för dig

OM LEO EID AB

Med en klar och genomlyst metodik utbildar, coachar och inspirerar vi individer. Vi utrustar dem med verktyg så att de på egen hand ska kunna ta ansvar för att uppnå eftersträvade mål och resultat, vi kallar det ”Creating yourself”.

Våra uppdragsgivare finns främst i branscherna: försäkringar, IT/Telecom, myndigheter och idrottseliten. Vi utbildar, föreläser och coachar i Sverige, Finland, Spanien och Libanon. 

KONTAKTA LEO REDAN IDAG

MED FOKUS PÅ RESULTAT
Leo kontaktar dig inom kort med en offert efter att du fyllt i formuläret

Ladda ner 

Kostnadsfritt

Ladda ner din E-bok som är fylld med verktyg, strategier + bonusar

7 steg till framgång

Scroll to Top